ZAŁOŻENIE

Kurs szkoleniowy EUROPEAN INDUSTRIAL SHOEMAKER obejmuje wszystkie aspekty produkcji obuwia. Choć proces produkcji jest kluczowym elementem programu nauczania, uczestnicy szkolenia posiądą również wiedzę z zakresu rodzaju i dopasowania obuwia, projektowania, wykończenia i organizacji procesu, materiałów obuwniczych, procesów i maszyn wykorzystywanych w przemyśle obuwniczym.

Projekt ma na celu:

  • przekazywanie informacji na temat najnowszych technologii i materiałów, aby wyposażyć uczniów w odpowiednie umiejętności i kompetencje,
  • utworzenie ujednoliconej ścieżki szkoleniowej celem wdrożenia porównywalnych standardów edukacyjnych dla wszystkich wykwalifikowanych pracowników przemysłu obuwniczego w Europie
  • utworzenie ścieżki szkoleniowej w sektorze VET dla wykwalifikowanych pracowników przemysłu obuwniczego w Polsce.

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjne elementy projektu to:

  • opracowanie zharmonizowanego profilu zawodowego i szkoleniowego zgodnie ze standardami ECVET, obejmującego aktualny stan wiedzy z zakresu technologii i procesów,
  • przeniesienie koncepcji szkolenia zawodowego i najlepszych praktyk z europejskich krajów z długą tradycją kształcenia w zakresie przemysłu obuwniczego do Polski, gdzie szkolenie pracowników odbywa się głównie w miejscu pracy.

EU SHOES – PLATFORMA

Materiały szkoleniowe będą przekazywane za pośrednictwem Smart Learning Environment, czyli łatwej w obsłudze interaktywnej platformy, gdzie wszystkie moduły szkoleniowe będą dostępne dla studentów, centrów kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw sektora MŚP i tym samym wykorzystywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ

  • uczniowie: Otrzymasz narzędzie szkoleniowe, które pomoże Ci poprawić Twoje umiejętności, w szczególności na poziomie produkcji obuwia i zaawansowanych funkcji technologicznych,
  • sektor MŚP: Uzyskać dostęp do wygodnego narzędzia szkoleniowego, dzięki któremu wzmocnisz kompetecje i motywacje twoich pracowników, a także poprawisz jakość ich pracy.
  • centra szkoleniowe: Zyskasz nowe i łatwe w użyciu narzędzie edukacyjne, dzięki któremu usprawnisz swoje zajęcia i zwiększysz motywację uczniów.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+