TŁO

Europejski przemysł obuwniczy produkuje wysokiej jakości obuwie oraz cieszy się doskonałą reputacją w skali globalnej. Większość przedsiębiorstw wykorzystuje nowoczesne technologie przy produkcji. Wymagają one coraz bardziej wszechstronnej wiedzy i znajomości innowacji przez pracowników firm obuwniczych.

Jednak większość firm ma problemy ze znalezieniem nowych rekrutów i są zaniepokojeni brakiem wykwalifikowanej siły roboczej.

W przyszłości będzie brakowało ludzi na średnim szczeblu wykształcenia, z rzetelną wiedzą i dobrymi umiejętnościami w zawodzie.

GŁÓWNE CELE

Nadrzędną ideą projektu jest wspieranie kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym oraz stworzenie ścieżki szkoleniowej dla wykwalifikowanych pracowników w branży, która będzie zgodna z normami UE i europejskimi ramami kwalifikacji (ECVET).

Założenia projektu:

  • wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności europejskich producentów obuwia;
  • poprawa i promocja edukacji i kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym w Polsce i innych krajach europejskich;
  • stworzenie jednolitego unijnego programu szkoleniowego o profilu obuwnik w celu ułatwienia mobilności pracowników;
  • Dopasowanie umiejętności obuwników do potrzeb współczesnego rynku pracy.

GRUPY ODBIORCZE

  • uczniowie zainteresowani zdobyciem umiejętności w zakresie produkcji obuwia i otwarci na karierę zawodową w branży obuwniczej;
  • firmy chętne do uaktualnienia kwalifikacji swoich pracowników, zatrudnionych na liniach produkcyjnych;
  • szkoły zawodowe / instytucje gotowe na przyjęcie kandydatów zainteresowanych karierą w przemyśle obuwniczym;
  • pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności w kierunku produkcji obuwia, w szczególności w dziedzinie inżynierii produktów, procesów produkcyjnych i kontroli jakości.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+